De ce sunt fișele SSM importante?

0
2019

În prezent, protecția muncii este o parte integrantă a activității fiecărei companii sau instituții. Fișele SSM asigură un mediu sigur pentru fiecare angajat și reglementează o serie de cerințe, a căror respectare este monitorizată periodic în timpul inspecțiilor de către autoritățile de supraveghere. Persoanele responsabile cu protecția muncii, precum și alte categorii de lucrători trebuie să dețină documentul corespunzător. Pentru ca angajații să aibă fișe SSM, aceștia urmează o pregătire și testează nivelul cunoștințelor dobândite.

 

Fișe SSM privind protecția muncii

Acest certificat este un document oficial care confirmă finalizarea instruirii și disponibilitatea unor cunoștințe speciale. Fără aceasta, nu este posibil să se efectueze anumite lucrări, să se ocupe o serie de posturi și să se asigure siguranța muncii în companie sau instituție.

 

Ce este acest document?

Fișa SSM are forma unei cărți sau carnet, în care este un formular special, care conține toate informațiile necesare. Acest formular are coperți și mai multe pagini în care sunt completate numele complet al unității care a instruit angajatul; numele și prenumele angajatului căruia i s-a întocmit fișa SSM; poziția în care este angajată în prezent persoana; domiciliul angajatului; legitimația angajatului; programul de instruire și numărul de ore; numele, prenumele și semnătura celui care a efectuat instruirea, numele prenumele și semnătura conducătorului unității, stampila unității etc. 

Cele mai citite articole

A doua pagină conține informații despre reexaminarea cunoștințelor privind normele de protecție a muncii. Prin urmare, la primire, trebuie să completezi toate câmpurile.

 

De ce și în ce cazuri este necesară fișa SSM?

Potrivit Codului muncii, toți angajații, inclusiv șefii de organizații, precum și angajatorii care sunt antreprenori individuali, sunt obligați să dețină fișe SSM. Acest angajament înseamnă că fiecare angajat trebuie să fie supus tuturor tipurilor de briefinguri cu introducerea notelor într-un jurnal special. Cunoștințele acumulate ajută la evitarea morții și a rănirilor la locul de muncă. Multe profesii și funcții necesită organizarea unor cursuri speciale cu eliberarea ulterioară a unui certificat, deoarece au o responsabilitate specială în domeniul asigurării siguranței procesului de lucru.

Astfel, fișele SSM sunt necesare pentru a demonstra că angajatul este apt de a profesa într-un anumit tip de activitate și prezentând dovezi ale instruirii sale. Documentul este întocmit în conformitate cu cerințele Codului Muncii și include informații despre angajat, precum și despre programele de instruire finalizate. 

În etapa finală, se pune semnătura conducătorului unității și ștampila, confirmând autenticitatea fișei. Fisele SSM demonstrează că angajații au fost instruiți și testați pentru cunoașterea cerințelor de protecție a muncii. 

Mulți antreprenori consideră în continuare fișele SSM o procedură birocratică inutilă. Dar până acum aceasta este singura modalitate de a face instruire angajatului la locul de muncă și de a demonstra că a făcut-o. Până la urmă, viața și sănătatea lucrătorilor depind de rezultatul muncii lor.

Cele mai citite articole