Ce este Uniunea Europeană – cum a fost fondată și ce țări fac parte din ea?

0
210

Uniunea Europeană (UE) este o entitate politică și economică unică, formată din 27 de state membre care colaborează strâns pentru a promova pacea, stabilitatea și prosperitatea în Europa. Cu rădăcini care se întind pe parcursul mai multor decenii, Uniunea Europeană reprezintă un exemplu de cooperare și integrare regională fără precedent în istoria modernă. Scopul său principal este de a consolida relațiile dintre națiuni și de a încuraja dezvoltarea economică, precum și de a promova valorile comune, cum ar fi democrația, drepturile omului și statul de drept. În acest articol, vom explora istoria și evoluția UE, structura sa instituțională și principalele sale obiective și realizări, subliniind importanța sa în contextul global actual.

Ce este Uniunea Europeană și când a fost fondată?

Uniunea Europeană (UE) este o organizație politică și economică formată din 27 de state membre, care cooperează strâns pentru a promova pacea, stabilitatea și prosperitatea în Europa. Aceasta a fost fondată pe baza unor predecesori și a evoluat în timp.

Începuturile Uniunii Europene pot fi urmărite până la anii imediat de după Al Doilea Război Mondial, când s-au făcut eforturi pentru a preveni repetarea dezastrelor din trecut și pentru a promova cooperarea între statele europene. Tratatul de la Paris din 1951 a creat Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO), iar Tratatul de la Roma din 1957 a instituit Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM).

Uniunea Europeană, așa cum o cunoaștem astăzi, a fost oficial creată la 1 noiembrie 1993, când a intrat în vigoare Tratatul de la Maastricht, cunoscut și sub numele de Tratatul Uniunii Europene (TUE). Acest tratat a consolidat și extins cooperarea europeană, punând bazele pentru moneda unică, Euro, și pentru o cooperare mai strânsă în domeniul politic și al securității. De atunci, UE a cunoscut o serie de extinderi, iar numărul său de state membre a variat în timp.

Câte țări sunt în Uniunea Europeană?

În prezent, Uniunea Europeană (UE) are 27 de state membre. Numeroase țări europene au aderat la UE în diferite etape începând cu fondarea sa, iar numărul statelor membre a evoluat de-a lungul timpului. Este important să menționăm că această cifră se poate schimba în viitor, pe măsură ce alte țări europene pot solicita aderarea sau pot avea loc modificări în structura UE. Este întotdeauna indicat să verifici informațiile cele mai recente pentru a afla numărul exact de state membre ale Uniunii Europene.

În ce constă procesul decizional la nivelul UE?

Procesul decizional la nivelul Uniunii Europene (UE) este complex și implică mai multe etape și instituții. Iată un rezumat al procesului decizional al UE:

 • Propunere: Procesul decizional începe cu o propunere legislativă, care poate fi inițiată de Comisia Europeană, una dintre cele 27 de state membre ale UE sau de Parlamentul European.
 • Dezbateri și amendamente: Propunerea este supusă dezbaterii în cadrul Parlamentului European și al Consiliului UE. Parlamentul European reprezintă cetățenii europeni și poate aduce amendamente la propunere. Consiliul UE reprezintă statele membre ale UE și trebuie să ajungă la un acord cu Parlamentul European cu privire la textul final.
 • Conciliere: Dacă Parlamentul European și Consiliul nu ajung la un acord asupra unui text comun, se poate recurge la o procedură de conciliere, în care reprezentanții ambelor instituții lucrează împreună pentru a ajunge la un text acceptabil.
 • Adoptare: Atunci când Parlamentul European și Consiliul ajung la un acord, propunerea legislativă este adoptată sub forma unui act legislativ al UE, cum ar fi o directivă sau un regulament.
 • Implementare: După adoptare, statele membre au responsabilitatea de a implementa actul legislativ al UE în legislația lor națională și de a-l pune în aplicare.
 • Supraveghere și evaluare: Comisia Europeană are rolul de a supraveghea modul în care statele membre implementează legislația UE și de a evalua impactul acesteia.

Procesul decizional al UE este influențat de mai multe instituții, cum ar fi Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul UE și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care asigură respectarea legii UE. De asemenea, statele membre ale UE joacă un rol semnificativ în procesul decizional prin intermediul Consiliului UE.

Ce face UE la nivel continental?

Ce face UE la nivel continental?

Sursa foto

Cele mai citite articole

Uniunea Europeană (UE) desfășoară o serie de activități la nivel continental pentru a promova cooperarea, dezvoltarea economică și pacea în Europa. Principalele aspecte ale implicării UE la nivel continental sunt:

 • Piața Unică Europeană: UE a creat o piață unică europeană, care permite libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor între statele membre. Acest lucru facilitează comerțul și investițiile, contribuind la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în întreaga Europă.
 • Politica Agricolă Comună (PAC): UE gestionează o politică agricolă comună care susține agricultura și dezvoltarea rurală în statele membre. PAC asigură sprijin financiar pentru agricultori, promovează sustenabilitatea și ajută la menținerea unui sector agricol viabil în întreaga Europă.
 • Politica de Coeziune: Prin politica de coeziune, UE investește în regiunile mai puțin dezvoltate din Europa pentru a reduce discrepanțele economice și sociale. Aceasta se traduce prin finanțarea proiectelor de infrastructură, educație, inovare și ocupare a forței de muncă în regiunile defavorizate.
 • Politica Externă și de Securitate Comună (PESC): UE dezvoltă o politică externă comună pentru a aborda chestiuni precum pacea și securitatea în Europa și în lume. Acest lucru include gestionarea crizelor, medierea conflictelor și cooperarea cu alte organizații internaționale.
 • Extindere și Vecinătate: UE desfășoară o politică de extindere pentru a permite altor țări europene să adere la UE, sub rezerva îndeplinirii anumitor criterii. De asemenea, UE dezvoltă relații specifice cu țările vecine din Europa pentru a promova stabilitatea, dezvoltarea și cooperarea.
 • Drepturile Omului și Democrația: UE promovează valorile democratice și drepturile omului în Europa și în întreaga lume prin intermediul diplomației, ajutorului pentru dezvoltare și a dialogurilor politice.
 • Schengen și Libera Circulație: O parte a statelor membre UE fac parte din Acordul Schengen, care elimină controalele la frontierele interne și permite libera circulație a persoanelor în interiorul acestei zone.

Care sunt simbolurile UE?

Uniunea Europeană (UE) are mai multe simboluri oficiale care reprezintă valorile și identitatea sa. Aceste simboluri includ:

 • Steagul European: Steagul Uniunii Europene este compus din 12 stele galbene dispuse într-un cerc pe un fundal albastru. Stelele reprezintă unitatea, solidaritatea și armonia între statele membre ale UE. Numărul de stele nu are nicio legătură cu numărul de state membre, ci rămâne constant la 12 pentru a simboliza unitatea.
 • Imnul European: Imnul European este „Oda Bucuriei” din a noua simfonie a lui Ludwig van Beethoven. Acesta a fost adoptat ca imn oficial al UE pentru a celebra valorile europene comune, inclusiv pacea, libertatea și solidaritatea.
 • Deviza „Unitate în Diversitate”: Această deviză reflectă diversitatea culturală și lingvistică a Europei, dar și unitatea și solidaritatea dintre statele membre ale UE. Deviza este scrisă în limbile oficiale ale UE și este adesea folosită în discursurile și documentele oficiale ale UE.
 • Moneda Euro: Moneda euro (€) este moneda oficială a zonei euro, care cuprinde o parte din statele membre ale UE. Euro este un simbol puternic al integrării economice în UE și este folosit în tranzacțiile comerciale și financiare în interiorul zonei euro.
 • Ziua Europei: Ziua Europei este sărbătorită pe 9 mai în fiecare an și comemorează Declarația Schuman din 1950, care a pus bazele Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO), considerată precursorul UE. Această zi reprezintă unitatea și pacea în Europa.

Aceste simboluri reflectă valorile și scopurile Uniunii Europene și sunt utilizate pentru a consolida identitatea europeană și pentru a promova coeziunea și solidaritatea între statele membre.

Lista țărilor membre ale UE

Lista țărilor membre ale UE

Sursa foto

 • Austria
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Cipru
 • Croația
 • Cehia
 • Danemarca
 • Estonia
 • Finlanda
 • Franța
 • Germania
 • Grecia
 • Ungaria
 • Irlanda
 • Italia
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Malta
 • Țările de Jos
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovacia
 • Slovenia
 • Spania
 • Suedia

Momente importante în istoria UE

Istoria Uniunii Europene (UE) este bogată și complexă, cu numeroase momente semnificative care au contribuit la dezvoltarea și evoluția sa. Cele mai importante momente din istoria UE sunt:

 • Planul Marshall (1947): După Al Doilea Război Mondial, Statele Unite au lansat Planul Marshall, prin care au acordat asistență economică semnificativă țărilor europene distruse de război. Aceasta a contribuit la reconstrucția Europei și a stimulat cooperarea economică între statele europene.
 • Tratatul de la Paris (1951): Tratatul de la Paris a dus la crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO), o primă formă de integrare europeană. Scopul său era să asigure controlul comun al resurselor de cărbune și oțel pentru a preveni conflictele în aceste sectoare cheie.
 • Tratatul de la Roma (1957): Tratatul de la Roma a instituit Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM). Acesta a creat o piață comună și a promovat cooperarea economică între șase state fondatoare: Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Țările de Jos.
 • Actul Unic European (1986): Actul Unic European a avut ca scop eliminarea barierei comerciale și promovarea liberei circulații a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor în cadrul pieței comune europene. A fost un pas important în direcția consolidării pieței unice europene.
 • Tratatul de la Maastricht (1993): Acest tratat a creat oficial Uniunea Europeană (UE), introducând moneda euro și stabilind piloni importanți ai UE, precum politica externă și securitatea comună și cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne.
 • Extinderi succesive: UE a cunoscut mai multe runde de extindere, includând aderarea a numeroase țări, cum ar fi Austria, Suedia, Polonia, România și Bulgaria. Aceste extinderi au crescut numărul statelor membre și au adus mai multe națiuni în familia europeană.
 • Tratatul de la Lisabona (2009): Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare pentru a îmbunătăți eficacitatea și coerența instituțiilor UE și pentru a consolida rolul Parlamentului European. De asemenea, a consolidat politica externă și de securitate comună a UE.
 • Crisis in zona euro (2010-2012): Criza financiară din zona euro a reprezentat una dintre cele mai mari provocări pentru UE, punând la încercare solidaritatea și unitatea între statele membre ale zonei euro și cele din afara ei.
 • Brexit (2020): Marea Britanie a părăsit oficial UE la 31 ianuarie 2020, în urma unui referendum din 2016. Acest eveniment a marcat prima ieșire a unei țări din UE și a generat schimbări semnificative în relațiile europene.

Beneficiile statelor care sunt în Uniunea Europeană

Uniunea Europeană (UE) aduce numeroase beneficii statelor membre, iar aceste avantaje pot varia în funcție de dimensiunea economiei, geografia și politica fiecărui stat:

 • Piața Unică Europeană: Piața unică europeană este una dintre cele mai mari realizări ale UE. Aceasta permite companiilor din statele membre să vândă bunuri și servicii pe întreg teritoriul UE fără bariere comerciale. Astfel, întreprinderile au acces la o piață imensă de peste 450 de milioane de consumatori.
 • Libera Circulație: Cetățenii din statele membre ale UE au dreptul de a călători, de a locui și de a lucra în oricare alt stat membru al UE fără restricții. Acest lucru oferă flexibilitate și oportunități de mobilitate pentru cetățenii europeni.
 • Cooperare Economică și Financiară: Statele membre beneficiază de asistență financiară și investiții în infrastructură și dezvoltare economică din partea UE. De asemenea, utilizarea monedei euro facilitează tranzacțiile comerciale și investițiile în zona euro.
 • Solidaritate și Siguranță: UE promovează solidaritatea între statele membre în timpul crizelor și oferă sprijin în cazul dezastrelor naturale sau al crizelor financiare. De asemenea, UE dezvoltă politici comune pentru a asigura securitatea și apărarea membrilor săi.
 • Standarde Comune și Protecția Consumatorilor: UE stabilește standarde comune pentru produse și servicii, ceea ce facilitează comerțul și protejează consumatorii împotriva produselor nesigure sau a practicilor comerciale injuste.
 • Cooperare în Politica Externă: Statele membre ale UE colaborează în cadrul politicii externe și de securitate comună pentru a-și promova interesele și pentru a aborda problemele globale, cum ar fi schimbările climatice, conflictelor sau problemele de dezvoltare.
 • Fonduri Europene: UE alocă fonduri semnificative pentru proiecte de dezvoltare, cercetare, inovare și agricultură în statele membre, contribuind la creșterea economică și la reducerea discrepanțelor regionale.
 • Drepturile Omului și Statul de Drept: Prin aderarea la UE, statele membre trebuie să respecte standardele europene privind drepturile omului, statul de drept și democrația, ceea ce promovează valorile europene comune în interiorul și în afara UE.
 • Acces la Programul Erasmus și la Cercetare Europeană: Studenții și cercetătorii din statele membre ale UE au acces la programe educaționale și de cercetare finanțate de UE, cum ar fi Programul Erasmus, care facilitează schimbul de cunoștințe și experiență între state.

Uniunea Europeană (UE) reprezintă o realizare semnificativă a cooperării și integrării la nivel regional în Europa. De-a lungul decadelor, UE a contribuit la consolidarea păcii și securității în regiune, la creșterea economică și la promovarea valorilor democratice și a drepturilor omului. Piața unică europeană, libera circulație și cooperarea în diverse domenii, de la mediu și energie la cercetare și inovare, au adus beneficii semnificative cetățenilor europeni și companiilor. 

Cu toate acestea, UE se confruntă și cu provocări, cum ar fi gestionarea migrației, schimbările climatice și evoluția politicilor economice. Cu un angajament continuu față de valorile sale fundamentale și o abordare adaptabilă pentru a răspunde noilor provocări, UE rămâne un actor important pe scena mondială, având un impact semnificativ asupra vieții și viitorului cetățenilor săi și contribuind la promovarea stabilității și prosperității în Europa și în lume.

Cele mai citite articole